Gdje je Put svile?

Put svile naziv je za niz drevnih trgovačkih putova koji su povezivali Kinu i Europu. Put svile pr. Razvio se od 100. do 1500. godine. Ceste su prolazile oko 8050 km između istočne Kine i Mediterana u planinskim i pustinjskim zemljama Srednje Azije i Bliskog Istoka.

Put svile dobio je ime po obilju kineske svile koja se na njemu nosila. Gradovi koji su prolazili putem pružali su prolaznicima hranu, vodu i sklonište, kao i robu za kupovinu. Među tim gradovima je Khotan (danas Hotan, Kina) poznat po žadu. Regija Fergana, koja se danas nalazi na teritoriju Uzbekistana, bila je poznata po svojim moćnim konjima.

Većina proizvoda prevožena je Putom svile kamp prikolicama deva u suhoj, surovoj klimi. Do 800. godine poslije Krista promet na Putu svile smanjio se jer su se trgovci okretali sigurnijim morskim putovima. U 13. i 14. stoljeću doživjelo se intenzivno posljednje razdoblje kada su Mongoli dominirali Srednjom Azijom i Kinom.

Datoteka činjenica: Kinezi su prvi otkrili kako se izrađuje svila i čuvali su te tajne. Preuzimana je iz cijele Kine do 6. stoljeća nove ere, kada je na zapadu otkriveno izrađivanje tkanina.

Objavljeno dana