Gdje su Zabranjeni grad i Carski grad?

Zabranjeni grad i carski grad nalaze se unutar granica Unutarnjeg grada, regije u Pekingu, glavnom gradu Kine. U Zabranjenom gradu bile su palače drevnih kineskih careva. Grad je dobio ovo ime jer su mogli ulaziti samo carevi članovi obitelji.
Zgrade u ovom dijelu Pekinga sada su zaštićene kao muzeji. Carski grad okružuje Zabranjeni grad. Postoje jezera, parkovi i stambena područja koja pripadaju kineskim komunističkim vođama. Smještena na južnom kraju Carskog grada, Božanska vrata mira gledaju na trg Tiananmen.
Datoteka činjenica: Prvi car Minga Chu Yuan-Chang transformirao je Peking, u čijem je središtu Zabranjeni grad, u jedan od najvećih gradova na svijetu.

Objavljeno dana